Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Головна редколегія Вісника
Головний редактор – д-р юр. наук, проф. Р.Ф. Гринюк
Заст. головного редактора – д-р екон. наук, проф. І.В. Хаджинов
Члени редколегії:
В.П. Шевченко - д-р фіз.-мат. наук, акад. НАН України,
А.П. Загнітко - д-р філол. наук, проф., член-кореспондент НАН України,
А.Г. Бобкова - д-р юр. наук, проф., акад. НАПрН України

 

Шендрик Олександр Миколайович, д-р хім. наук, проф., Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна (головний редактор)

Радіо Сергій Вікторович, канд. хім. наук, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна (заступник головного редактора)

Жильцова Світлана Віталіївна, канд. хім. наук, доц., Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна (відповідальний секретар)

Члени редакційної колегії:

Богза Сергій Леонідович, д-р хім. наук, ст. наук. співроб., Інститут органічної хімії НАН України, Україна

Гетьман Євген Іванович, д-р хім. наук, проф., Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Короткіх Микола Іванович, д-р хім. наук, проф., Інститут органічної хімії НАН України, Україна

Кущ Ольга Василівна, д-р хім. наук, ст. наук. співроб., Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Україна

Мазьєр Стефан, д-р наук (хімія), Університет Поля Сабатьє Тулуза ІІІ, Франція

Опейда Йосип Олексійович, д-р хім. наук, проф., Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Україна

Попов Анатолій Федорович, академік НАН України, д-р хім. наук, проф., Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Україна

Ранський Анатолій Петрович, д-р хім. наук, проф., Вінницький національний технічний університет, Україна

Рибаченко Володимир Іванович, д-р хім. наук, проф., Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Україна

Розанцев Георгій Михайлович, д-р хім. наук, проф., Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Скабара Пітер, д-р наук (хімія), проф., Школа хімії, Університет Глазго, Шотландія, Об’єднане Королівство

Швед Олена Миколаївна, д-р хім. наук, доц., Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Шовен Ремі, д-р наук (хімія), проф., Університет Поля Сабатьє Тулуза ІІІ, Франція

Шпанько Ігор Васильович, д-р хім. наук, проф., Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна