Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 2 Ізоморфні заміщення у системі Pb(8−x)LnxNa2 (PO4)6(2−x/2)O(x/2), де Ln = Tb, Dy, Ho, Tm і Yb Анотація   PDF (Русский)
Е. І. Get’man, Mohammed A. B. Abdul Jabar, S. N. Loboda, B. V. Shulzhuk
 
№ 2 Взаємодія в системі Ce3+ – WO42– – H+ – H2O за різної кислотності. Анотація   PDF (Русский)
G. М. Rozantsev, O. Yu. Mariichak, Yu. A. Oleksii, Zh. O. Rumiantseva, S. V. Radio
 
№ 2 До питання розрахунку границь заміщень у твердих розчинах монацитів рідкісноземельних елементів складу La1–xLnxPO4, де Ln = Pr – Dy. Анотація   PDF (Русский)
Е. І. Get’man, L. B. Ignatova, S. V. Radio
 
№ 1 Еволюція кондуктометричного підходу до встановлення поведінки іонів четвертинних амонієвих солей у розчинах. Анотація   PDF
K.S. Yutilova, O.M. Shved
 
№ 1 Каталізоване лакказою Trametes versicolor окиснення 7,8-дигідрокси-4-гідроксиметилкумарину. Анотація   PDF
K.M. Lakhovets’, O.S. Tsyapalo, Yu.O. Lesishina, M.S. Frasynyuk, A.N. Shendrik
 
№ 2 Кислотно-основні взаємодії в двокомпонентній системі «карбонова кислота – апротонний розчинник». Анотація   PDF (Русский)
A. M. Kalinskyi, Yu. N. Bespal’ko, E. N. Shved
 
№ 2 Кислотно-основні рівноваги у системах «карбонова кислота – основа – оксиран». Анотація   PDF
K. S. Yutilova, Yu. N. Bespal’ko, E. N. Shved
 
№ 1 Макет Вісника в повному форматі Анотація   PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017
 
№ 2 Макет Вісника в повному форматі Анотація   PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017
 
№ 1 Новий підхід до визначення антирадикальної ємності поліфенолів в реакції з катіон-радикалом 2,2'-азино- біс(3-етилбензтіазолін-6-сульфонової кислоти). Анотація   PDF
V.V. Odariuk, H.K. Sigaeva, L.V. Kanibolotska, О.О. Zosenko, A.N. Shendrik
 
№ 1 Правила для авторів Анотація   PDF   PDF (English)
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017
 
№ 2 Правила для авторів Анотація   PDF   PDF (English)
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017
 
№ 2 Рідиннофазне окиснення кумолу в присутності перманганату калію. Анотація   PDF (English)
L. І. Opeida, Yu. М. Grynda, О. Yu. Havunko, А. G. Маtvienko
 
№ 1 Синтез цинку паравольфрамату Б. Анотація   PDF (Русский)
G.М. Rozantsev, K.V. Yeroshyna, O.Yu. Mariichak, S.V. Radio
 
№ 1 Сумісний вплив структури і температури на швидкість реакцій 4-нітрофенілоксирану з аренсульфіновими кислотами у діоксані. Анотація   PDF (English)
I.V. Shpan’ko, I.V. Sadovaya
 
№ 1 Титул і зміст Вісника. Анотація   PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017
 
№ 2 Титул і зміст Вісника. Анотація   PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017
 
№ 1 Фізико-хімічні властивості кополімерів на основі фторалкілакрилатів і метилметакрилату. Анотація   PDF (Русский)
V.I. Melnychenko, K.I. Manko
 
1 - 18 з 18 результатів